دعای باطل شدن طلسم کار

دعای باطل شدن طلسم کار | جهت مشاوره و دریافت طلسم در واتساپ پیام دهید.

توضیحات

دعای باطل شدن طلسم کار : ما سه نمونه اول از روزه و نماز جمعی را از تاریخ اسرائیل گرفته ایم. برای چهارمین و آخرین نمونه خود، ما به یک ملت تیره روی خواهیم آورد. کتاب یونس رفتار خدا را با شهر نینوا، پایتخت آشور، در آن زمان قدرتمندترین امپراتوری جهان باستان، ثبت می کند.

هدایت ماندگار : کتاب مقدس نینوا را شهری بی‌رحم، خشن، بت‌پرست و آماده برای قضاوت الهی معرفی می‌کند. خدا یونس را فرا خواند تا برود و به نینوا هشدار دهد که قضاوت در شرف سقوط است.

دعای باطل شدن طلسم کار

دعای باطل شدن طلسم کار : یونس در ابتدا حاضر به رفتن نشد. او شهروند پادشاهی شمالی اسرائیل بود. او می دانست که امپراتوری آشور در آن زمان دشمن ملی مردم خودش بود. قضاوت بر نینوا تهدید آشور برای اسرائیل را برطرف خواهد کرد.

لینک مفید : ابطال و شکستن طلسم

برعکس، رحمت نسبت به نینوا خطر را برای اسرائیل افزایش می دهد. بنابراین، یونس از رساندن هر پیامی به نینوا که ممکن است از قضاوت قریب الوقوع خدا بر آن شهر جلوگیری کند، بی میل بود.

دعای باطل شدن طلسم کار : اما در تماس دوم، یونس پس از انضباط شدید الهی به نینوا رفت. پیام او بسیار ساده بود: “با این حال چهل روز و نینوا واژگون خواهد شد” (یونس 3:4). واکنش مردم نینوا فوری و چشمگیر بود. در پنج آیه بعدی شرح داده شده است.

لینک مفید : باطل کردن طلسم با ادرار دختر

شکل دادن تاریخ از طریق نماز و روزه پس مردم نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه اعلام کردند و گونی پوشیدند، از بزرگ ترین آنها حتی تا کمترین آنها زیرا خبر به پادشاه نینوا رسید و او از تخت خود برخاست و جامه خود را از او درآورد و او را با گونی پوشانید و در خاکستر نشست.

دعای باطل شدن طلسم کار : و به فرمان پادشاه و اشرافش آن را از طریق نینوا اعلام و منتشر کرد و گفت: نه انسان و نه حیوان، نه گله و نه گله چیزی نچشند. وحش با گونی پوشانده شود و با قدرت به سوی خدا فریاد بزند، آری، هر کس از راه بد خود و از خشونتی که در دستانشان است برگردند.

لینک مفید : نوشتن دعای عاشق شدن

چه کسی می تواند بگوید که آیا خدا روی می آورد و توبه می کند و از خشم شدید خود دور می شود که ما هلاک نمی شویم؟ (یونس 3:5-9) هیچ نمونه دیگری در تاریخ عهد عتیق از توبه عمیق و جهانی از سوی کل جامعه وجود ندارد.

دعای باطل شدن طلسم کار : تمام فعالیت های عادی متوقف شد. شاه و بزرگان روزه اعلام کردند و خودشان الگو قرار دادند. آنها را نه تنها تمام ساکنان نینوا، بلکه حتی گله ها و گله ها دنبال کردند.

لینک مفید : باطل کردن طلسم با سرکه و قلیاب

تمام شهر خود را به رحمت خدا انداختند. کلمات نمی توانستند تصویر واضح تری را ترسیم کنند. روزه همگانی و عمومی کامل ترین و مناسب ترین بیان ماتم عمیق درونی و خضوع شد.

دعای باطل شدن طلسم کار : پاسخ خداوند به روزه نینوا در آخرین آیه سوره بیان شده است: «وَ اللَّهُمْ یَتَعْلَهُمْ أَعْلَهُمْ عَلَیْهِمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ أَعْبَلُونَ وَ اللَّهَ یَوْبَةٌ عَلَیْهِمْ عَلَیْهِمْ تَعْلَیْهُمْ; و او این کار را نکرد» (آیه 10).

لینک مفید : طلسم راضی شدن به ازدواج

تاریخ ثبت می‌کند که نینوا، در ساعت یازدهم، به‌عنوان شهری کم و بیش پایدار و آباد به مدت حدود یکصد و پنجاه سال ادامه یافت و سرانجام در سال 612 قبل از میلاد، همانطور که پیامبران بعدی ناحوم و صفانیا پیش‌بینی کردند، ویران شد.

دعای باطل شدن طلسم کار : اصولی که امروزه به کار می‌روند برخورد خداوند با نینوا از طریق یونس، اصلی را نشان می‌دهد که به طور کامل‌تر از طریق ارمیا نبی آشکار شده است. خداوند در کتاب ارمیا می فرماید.

لینک مفید : دعای ابطال طلسم منزل

روزه رهایی و پیروزی به ارمغان می آورد در چه لحظه ای در مورد یک قوم و در مورد یک پادشاهی صحبت خواهم کرد تا بچینم و بکشم. نابود کردن آن؛ اگر آن قومی که من علیه آنها اعلام کرده ام از شر خود برگردند.

دعای باطل شدن طلسم کار : از بدی که می خواستم در حق آنها بکنم توبه خواهم کرد. و در چه لحظه ای در مورد یک قوم و در مورد یک پادشاهی صحبت خواهم کرد تا آن را بسازم و بکارم.

لینک مفید : طلسم گشایش کار

اگر در نظر من بدی کند و صدای من را اطاعت نکند، از خوبی که گفتم به آنها سود خواهم برد، توبه خواهم کرد. (ارمیا 18:7-10) در برخورد خدا با ملتها، وعده های برکت و هشدارهای او در مورد قضاوت هر دو یکسان هستند: آنها مشروط هستند.

دعای باطل شدن طلسم کار : حتی در ساعت یازدهم ممکن است با توبه از قضاوت جلوگیری شود. برعکس، برکت ممکن است با نافرمانی از بین برود. با تقابل سرنوشت آشور با سرنوشت پادشاهی شمالی اسرائیل، می‌توانیم اصول رفتار خدا با ملت‌ها را تشخیص دهیم که هنوز هم اعمال می‌شوند.

لینک مفید : باطل شدن طلسم با سرکه

در قرن هشتم قبل از میلاد، شهر غیریهودی نینوا یک اخطار داوری از سوی یک پیامبر به نام یونس دریافت کرد. همه مردم با توبه جهانی پاسخ دادند. در همان دوره، پادشاهی شمالی اسرائیل هشدارهای مکرر خدا را نه تنها از یونس، بلکه از حداقل چهار پیامبر دیگر شنید: عاموس، هوشع، اشعیا و میکا. با این حال آنها این پیامبران را رد کردند و از توبه خودداری کردند.

دعای باطل شدن طلسم کار : نتیجه چه بود؟ امپراتوری آشور، که نینوا پایتخت آن بود، ابزار داوری خدا بر اسرائیل شد. در سال 721 قبل از میلاد، پادشاهان آشور سامره، پایتخت اسرائیل را تصرف و ویران کردند و کل پادشاهی شمالی را با خود بردند.

لینک مفید : باطل کردن طلسم با ادرار بچه

متر به اسارت به نظر می رسد که پایان غم انگیز پادشاهی شمالی این ضرب المثل را تأیید می کند که “آشنایی باعث تحقیر می شود.” اسرائیل با سابقه طولانی وحی خاص خود از جانب خداوند، پیامبران بسیاری را شنید و آنها را رد کرد.

دعای باطل شدن طلسم کار : نینوا، بدون هیچ وحی قبلی از جانب خدا، یک پیامبر را شنید و او را پذیرفت. این درس از تاریخ حاوی هشداری ویژه برای کسانی از ما است که در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که تاریخچه طولانی نفوذ و تعلیم مسیحی دارند.

لینک مفید : نوشتن دعای گشایش کار فوری

مواظب باشیم که نگذاریم آشنایی ما با پیام ما را از شکل دادن به تاریخ از طریق نماز و روزه با اعتراف به فوریت آن باز دارد! امروز خداوند بار دیگر از طریق رسولان خود و به وسیله روح خود با شهرها و ملل سخن می گوید.

دعای باطل شدن طلسم کار : او به توبه، به روزه، به تواضع دعوت می کند. کسانی که اطاعت می کنند، همان گونه که نینوا انجام داد، مشمول رحمت او خواهند شد. کسانی که رد می‌کنند، مانند اسرائیل مورد غضب او قرار خواهند گرفت.

لینک مفید : باطل کردن طلسم با سرکه و قلیاب

فصل هشتم 8. روزه برای باران آخر خدا آماده می شود در کتاب مقدس، تعادل ظریفی بین تحقق اهداف از پیش تعیین شده خدا و اعمال اراده آزاد انسان وجود دارد.

دعای باطل شدن طلسم کار : از یک سو، نصایح ابدی خدا که در نبوت ها و وعده های کلام او نازل شده است، مطمئناً محقق می شوند. از سوی دیگر، مواقعی وجود دارد.

لینک مفید : طلسم عزیز شدن نزد شوهر

که خداوند اعمال ایمان و اراده انسانی را شرط لازم برای تحقق نصایح خود می‌داند. درک این تعادل و به کار بردن آن در دعا، جوهر شفاعت واقعی است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دعای باطل شدن طلسم کار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 2 =