بهترین استاد و طلسم تضمینی

 • دعانویس

  دعانویس طلسم عشق

  دعانویس طلسم عشق | اولین بار با گری در یکی از دوره های شرکتی ام آشنا شدم. بسیاری از مردم وقتی برای اولین بار به این موارد مراجعه می کنند نسبتاً شک دارند. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | تا حدی به این دلیل که آنها هزینه آن را با…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس طلسم شکن

  دعانویس طلسم شکن | به زودی روانی شد. درمان کمکی نکرد و دارو هم کمک نکرد. بدتر شد و الکلی شد. در نهایت او را برش دادند. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | در طول شش هفته بستری شدن در بیمارستان، آنها به او ذهن آگاهی را یاد دادند و…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس طلاق

  دعانویس طلاق | و در موقعیتی که می‌توانید واقعاً بهترین عملکرد را داشته باشید». اوج اجرا کسی است که احساساتش تحت کنترل است. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | به همین دلیل می تواند به بهترین شکل فکر کند. “بهترین وضعیت ممکن در این زمینه تجربه جریان است، جایی که…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس شرطی

  دعانویس شرطی | تصمیم‌گیری خوب در نقطه‌ای که باید گرفته شود «تصمیم‌گیری تعداد کمی از تصمیم‌های کلیدی به خوبی مهم‌تر از گرفتن تعداد زیادی تصمیم است. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | اما بسیاری از ما تصمیم گیری قاطع را برای بسیاری از ما دشوار می دانیم. در عوض، ما…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس صبی شرطی

  دعانویس صبی شرطی | ما عادت کردیم که از میزان سختی کار یا کم خوابی خود یک فضیلت بسازیم، تا جایی که کار بیش از حد را تقریباً قهرمانانه بدانیم. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | اگر کسی بگوید: «هفته گذشته شصت ساعت کار کردم»، احتمالاً پاسخ می‌دهد: «خب، من…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس یهودی

  دعانویس یهودی | بزرگترین صندوق تامینی جهان همه آنها می دانند که تضمین رفاه روانی خود و نیروی کارشان از طریق کاهش استرس ناشی از کار، منطقی از نظر مالی و انسانی است. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | آنها تشخیص دادند که یکی از عوامل اصلی در دستیابی به…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس برای بازگشت معشوق

  دعانویس برای بازگشت معشوق | که هر بار که با یک فرد یا در یک مکان خاص تعامل دشواری داریم، آن را ایجاد می کنیم. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | بدن ما تمایل دارد به خاطرات بد (اغلب به روش‌هایی که خارج از آگاهی آگاهانه ما هستند) وابسته شود.…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس برای بازگشت

  دعانویس برای بازگشت | اکنون، پس از ابراز قدردانی به خاطر سه کاری که با مردم یا زندگی انجام می دهید، اکنون سه کاری را که امروز واقعاً به خوبی انجام داده اید. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | بیابید و به خاطر کاری که به خوبی انجام داده اید،…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  دعانویس برای بچه دار شدن

  دعانویس برای بچه دار شدن | همه چیز می تواند خیلی سریع از کنترل خارج شود و قبل از اینکه متوجه شوید با یک ذوب و تشعشعات منفی زیادی مواجه می شوید. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | اگر حتی یک طرف مراقبه کند، با خنک کردن سیستم عصبی (مانند…

  بیشتر بخوانید »
 • دعانویس

  شماره دعانویس شرطی

  شماره دعانویس شرطی | کارم را رها کرده بودم. فقط نتونستم عمل کنم و سپس اوراق طلاق به من ارائه شد. نمی دانستم چه کار کنم. وبگاه توسعه اسلامی دارلعلوم الخزرا | من همیشه به انجام مدیتیشن فکر می کردم، زیرا همیشه در حال حرکت هستم، و فکر می کردم…

  بیشتر بخوانید »